Poniżej znajduje się regulamin współpracy z naszą firmą.

 1. Złożenie zamówienia w naszej firmie oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.
 2. Spoty wykonywane są zgodnie z obowiązującym cennikiem, rabaty, przysługują tylko przy warunkach określonych w dziale „CENNIK”.
 3. Zamówienie na spot można złożyć poprzez formularz kontaktowy w dziale „KONTAKT”, bądź poprzez przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZAMÓWIENIA (do pobrania w działach „CENNIK” i „KONTAKT”) w formie cyfrowej na nasz adres email. Najistotniejsze jest, aby w treści zamówienia było jasno napisane, jaka firma bądź osoba zamawia spot i jakie są szczegóły zamówienia (rozdzielczość spotu, jego standard, czas i krotki opis).
 4. Czas produkcji spotu liczony jest od momentu przesłania droga mailowa, „Potwierdzenia przyjęcia spotu do realizacji”.
 5. Czas wykonania spotu w zależności od natężenia prac w firmie, wynosi od 1 do 3 dni. Po przekroczeniu tego czasu, można bezpłatnie i bezwarunkowo odwołać zamówienie.
 6. Faktura za spot wysyłana jest w formie elektronicznej droga mailowa (na wyraźne życzenie klienta, wysyłamy fakturę VAT pocztą) z 3 dniowym, terminem płatności. Płatność przelewem na konto.
 7. Faktura wysyłana jest wraz z pierwsza wersja spotu droga mailowa.
 8. Data wystawienia faktury jest równa dacie wysłania pierwszej wersji spotu.
 9. Ewentualne poprawki w spocie, nie maja wpływu na termin płatności faktury VAT.
 10. Wykorzystanie spotu w kampanii reklamowej przed jego opłaceniem jest równoznaczne z łamaniem praw autorskich do spotu.
 11. W przypadku spotów STANDARD i VIP. Ilość poprawek spotu jest nieograniczona liczba. Czasowy limit poprawek, to 2 tygodnie. Czas realizacji poprawek: od 30 minut do 3 dni. W zależności od ilości zleceń jakie firma obsługuje. Koszt każdej kolejnej zmiany po przekroczeniu limitu czasowego to 29zl/netto.
 12. W przypadku PLANSZ STATYCZNYCH i ZMIAN SPOTU, przysługuje tylko 1 zmiana wersji spotu.
 13. W czasie SPOTU STANDARD i SPOTU VIP (30 sekund), może mieścić się informacja tylko o jednej firmie. Jeżeli chcemy zrobić reklamę dwóch kompletnie odrębnych firm w jednym 30 sekundowym spocie, koszt wykonania spotu mnożony jest przez ilość reklamowanych firmy. W przypadku 2 firm, koszt wykonania 30 sekundowego SPOTU STANDARD wyniósłby 2x99zł/netto – 198zł/netto. Ten punkt regulaminu nie dotyczy firm, których podstawą działalności jest współpraca z innymi firmami, np. centra handlowe, placówki agencyjne.
 14. W przypadku, kiedy spot zrealizowany zostanie zgodnie z instrukcjami przesłanymi przez klienta (scenariusz spotu, storyboard), a klient nie jest z niego zadowolony i prosi o jego zmianę, doliczana jest opłata za każdą kolejną wersję spotu, w wysokości 50% wartości zamówionej usługi.
 15. Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawa autorskie do przekazanych materiałów graficznych, które zostaną wykorzystane w spocie reklamowym.
 16. Przedmiotem zamówienia jest spot reklamowy w wybranym formacie video. Pliki robocze projektu nie stanowią przedmiotu zamówienia i nie są przekazywane Zamawiającemu.
 17. Faktury zbiorcze (miesięczne) wystawiane są zgodnie z życzeniem klienta, który spełnił następujące warunki: w terminie opłacił wszystkie poprzednie faktury jednostkowe na łączna kwotę 1000zł/netto w okresie poprzedniego miesiąca, nie jest wpisany w Krajowym Rejestrze Długów. Na faktury zbiorcze przysługuje 7 dniowy termin płatności.
 18. Jeżeli suma faktury zbiorczej (miesięcznej) nie przekroczy 500zł/netto, od kolejnego miesiąca będą wystawiane faktury jednostkowe.
 19. Licencja na spoty obejmuje zastosowanie ich na ekranach LCD/LED, telebimach LED, sieciach POS oraz promocji w internecie. Aby móc zastosować spot w telewizji, ekranach kinowych oraz imprezach masowych, wymagany jest zakup szerszej licencji – cena ustalana jest indywidualnie (dotyczy również przystosowania wcześniej wykonanych spotów).
 20. Firma US2.PL, ul. Adama Branickiego 16/162, 02-972 Warszawa; nie zbywa osobistych praw autorskich do wykonanych przez siebie spotów. W przypadku podpisania umowy o anonimowej publikacji dzieła (spotu), koszt spotu rośnie 10-cio krotnie.
 21. Firma US2.PL, ul. Adama Branickiego 16/162, 02-972 Warszawa; zaznacza, że wykonane spoty zostaną umieszczone w portfolio naszej firmy; w kanałach video portali takich jak: YouTube, Vimeo, DailyMotion, Facebook; oraz w miarę potrzeb zostaną wykorzystane do niepublicznej prezentacji przeglądu twórczości. Przeniesienie praw majątkowych nie wpływa na ten punkt regulaminu.