Dziś sporo mówi się o tym jak i gdzie się reklamować. Możliwości jest nieskończenie wiele, od drukowanych banerów i ulotek do reklamy telewizyjnej. Każda z form reklamy ma swoje zalety jednak w tym wpisie chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie – dlaczego warto reklamować się w telewizji?

  1. Prestiż. Telewizja w dalszym ciągu jest postrzegana jako medium dla największych. Jeśli chcesz być liczącą się firmą w branży i osiągać najlepsze wyniki to reklama telewizyjna jest właśnie medium, które twoja firma powinna rozważyć.
  2. Precyzja pomiaru widowni. W przeciwieństwie do wielu form reklamowych, gdzie oglądalność reklamy jest mierzona „na oko”, telewizja daje pewność precyzyjnego pomiaru widowni. W tej materii jest przeprowadzanych wiele badań i oglądalność mierzona jest na bieżące.
  3. Ważny element akcji rekamowych. Spoty reklamowe w telewizji są według wszystkich badań najważniejszym składnikiem ogromnych kampanii reklamowych.
  4. Łatwe określenie grupy docelowej. Dzięki mnogości programów i kanałów telewizyjnych, skierowanych do różnych grup wiekowych i różnych grup zainteresowań możemy emitować spoty reklamowe skierowane to tych właśnie grup.
  5. Stosunek ceny w przeliczeniu na jednego odbiorcę. Dzięki ogromnym zasięgom i możliwości ukierunkowania spotów reklamowych do odpowiednich grup odbiorców, koszt reklamy telewizyjnej i produkcji spotów reklamowych może NIE okazać się tak duży.
  6. Oddziaływanie reklamy telewizyjnej. Spoty telewizyjne są dziś  najsilniej utrwalającym przekaz medium, umożliwiają ekspozycję wizualną produktu, potęgują perswazyjność i emocjonalność przekazu reklamowego. Dobrze przygotowane kampanie umożliwiają najgłębsze oddziaływanie na odbiorcę.
  7. Powszechność telewizji jako medium reklamowego. Telewizji poświęcamy, aż 60% swojego wolnego czasu. Jest ona medium łatwo dostępnym nie wymagającym od nas większego zaangażowania. Reklama w telewizji jest dla nas rzeczą naturalną więc z lenistwa często nie zmieniamy kanału.
  8. Efekt „wpadania w ucho” – według TVP, reklamę telewizyjną zapamiętuje się już po jej trzykrotnym obejrzeniu, aby osiągnąć ten sam efekt czytelnik prasy musi natknąć się na ogłoszenie 5 razy, a słuchacz radia wysłucha spotu aż 10 razy!
  9. Mnogość form reklamy telewizyjnej. Na początku swojego istnienia reklama telewizyjna ograniczała do wyświetlania planszy statycznej z opisem produktu. W dzisiejszych czasach mnogość form reklamy i lokowania produktów jest imponująca: reklamy 30 sekundowe, reklamy 15 sekundowej, plansze sponsorskie, lokowanie produktów w programach śniadaniowych.
  10. Koszt uzyskania przychodu. Koszty reklamy telewizyjnej w całości stanowią koszty uzyskania przychodu.

Jak widać w powyższych punktach, warto rozważyć reklamę telewizyjną jako formę reklamy dla naszej firmy. Dobry spot reklamowy, może w tym wypadku tylko zwiększyć skuteczność naszej reklamy.